Birmovanci 2022

 

Svätá omša za účasti birmovancov bude v piatok 

27.5.2022 o 18:00 vo farskom kostole. 

Duchovná obnova pre birmovancov:
17. – 19.6.2022. Účasť povinná.
Poplatok 45,- EUR zaplatiť animátorovi najneskôr do 27.5.2022.