Biskupi na návšteve ad limina apostolorum vo Večnom meste

22.11.2015 15:58

Slovenskí biskupi absolvovali minulý týždeň viacdňovú návštevu ad limina apostolorum v Ríme a Vatikáne. Dvakrát sa stretli s pápežom Františkom, navštívili viaceré vatikánske dikastéria a pápežské rady a slávili sväté omše so slovenskými pútnikmi a krajanmi v hlavných rímskych bazilikách. V závere spolu s veriacimi, ktorí ich sprevádzali, slávili svätú omšu v Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda. Predsedal jej slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý sa veriacim s biskupmi prihovoril aj v homílii. Obetoval ju za Slovensko, Cirkev na Slovensku a všetky milosti, ktoré potrebujú naši ľudia. Zároveň ju venovali aj za obete piatkovej tragédie v Paríži. Po liturgii biskupi ukončili svoju návštevu Ríma.

Počas svojej návštevy, ktorej oficiálna časť sa konala od pondelka 9. do piatku 13. novembra, sa biskupi stretli so Svätým Otcom Františkom 11. novembra pri generálnej audiencii na Námestí sv. Petra a počas súkromnej audiencie 12. novembra. Po svojom tradičnom príhovore na generálnej audiencii pápež František osobitným spôsobom pozdravil slovenských biskupov a pútnikov.

Súkromné stretnutie slovenských biskupov s pápežom sa konalo vo štvrtok a trvalo zhruba hodinu a pol. Svätý Otec František s biskupmi hovoril o situácii Cirkvi na Slovensku, ako aj jej pastoračnej a evanjelizačnej službe. Osobitne rozoberali témy ako postoj k utečencom, starostlivosť o rodiny a mládež, úloha laikov, starostlivosť biskupov o svojich kňazov a spolupráca s rehoľníkmi. Pápež František sa podelil aj s tým, čo ho viedlo k rozhodnutiu vyhlásiť Svätý Rok milosrdenstva a všetkých kňazov na Slovensku povzbudil, aby každému veriacemu dali pocítiť Božiu lásku, že Cirkev je Matka a Boh je Otcom.

Biskupi navštívili dvadsiatku vatikánskych úradov. Okrem oficiálnych rokovaní s vatikánskymi úradmi Rímskej kúrie sa biskupi pravidelne stretávali so stovkami slovenských pútnikov. Každý deň slávili eucharistiu v jednej z hlavných rímskych bazilík. V prvý deň to bola svätá omša pri oltári nad hrobkou sv. Petra vo Vatikáne. V Bazilike sv. Klementa sa pomodlili vešpery pri hrobe sv. Cyrila.

Slovenských biskupov prijal počas týždňa veľvyslanec SR pri Svätej Stolici Peter Sopko so spolupracovníkmi. Stretli sa aj so slovenským veľvyslancom v Taliansku Jánom Šothom a Petrom Dvorským, riaditeľom Slovenského inštitútu v Ríme. Posledným bodom programu bola svätá omša v kaplnke Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Kardinál Tomko sa v homílii zameral najmä na úlohu kolegiality medzi biskupmi. V duchu Druhého vatikánskeho koncilu zdôraznil jej pôvod v samotnej sviatosti biskupskej vysviacky a hovoril aj o praktických rozmeroch prežívania kolegiality, o komunikácii a dialógu. Úloha biskupa sa podľa jeho slov neuzatvára do hraníc diecézy, ale presahuje ich vytváraním vzťahov so susednými diecézami či krajinami, a to najmä pri podporovaní spravodlivosti. Pamätal aj na zdôraznenie misijnej zodpovednosti biskupa. Zmienil sa o dôležitosti investovať do vzdelania, konkrétne o význame rozvíjania jazykovej zdatnosti kňazského dorastu, ale aj o potrebe intenzívnejšieho vzťahu s laikmi. V závere pripomenul, že Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme je dielom, ktoré slúži celému Slovensku a je pod patronátom slovenského biskupského zboru.