Hlinený dukát

14.01.2018 18:43

Arcidiecézna charita Košice poskytuje prístrešie aktuálne dvom stovkám ľudí bez domova, avšak počet bezdomovcov žijúcich v Košiciach sa odhaduje na vyše 800. Zostávajú na ulici bez účinnej formy sociálnej pomoci. Často nemajú doklady, nepoberajú žiadne dávky, sú odkázaní na žobranie. Získané peniaze len prehlbujú ich závislosti a vzďaľujú ich od skutočnej pomoci.

V praxi sa stretávame s otázkami širokej verejnosti, ako pomôcť bezdomovcom bez toho, aby dostali finančnú hotovosť priamo do rúk. Obavy zo zneužitia získaných peňazí na iné účely (alkohol, cigarety) sú zväčša opodstatnené.

Arcidiecézna charita Košice chce sprostredkovať pomoc ľuďom bez domova vytvorením účinného systému poukazov tzv. hlinených dukátov.

Hodnota 1 dukátu je 0,50 €.

Zakúpiť si ho môžete v katedrále sv. Alžbety (u sprievodcovskej služby).

Venovaním „hlineného dukátu“ vo forme poukazu na jedlo, hygienu, ošatenie, či nocľah, miesto finančnej hotovosti,  môže mať darca istotu, že jeho dar bude účinný. Obdarovaní si následne môžu uplatniť poukaz v Charitnom dome sv. Alžbety.