Kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ o svojom vzťahu k modlitbe ruženca

21.04.2013 13:15

Nedávno zverejnený program pápežských bohoslužieb zahŕňa tiež i modlitbu ruženca, ktorá sa bude za účasti Františka konať prvú sobotu mariánskeho mesiaca máj (4. mája) v Bazilike Santa Maria Maggiore.

Pred siedmimi rokmi sa vtedajší kardinál Jorge Mario Bergoglio SJ, terajší Svätý Otec, zveril talianskemu mesačníku 30 Giorni so svojim vzťahom k tejto modlitbe. Opísal pri tejto príležitosti svoj zážitok z Ríma z roku 1985, keď sa zúčastnil na spoločnej modlitbe ruženca s Jánom Pavlom II. ktorá sa vtedy konala každú prvú sobotu v mesiaci.

"On kľačal vpredu. Videl som ho zozadu a postupne som sa pohrúžil do modlitby," spomínal kardinál Bergoglio. "Nebol som sám. Modlil som sa uprostred Božieho ľudu pod vedením svojho pastiera. Keď som sa pozrel na pápeža, bol som roztržitý. Jeho zbožnosť bola svedectvom. Predstavil som si ho ako mladého kňaza, seminaristu, básnika, robotníka, dieťa z Wadowíc v rovnakej pozícii, ako sa modlí jeden zdravas za druhým. Svedectvo jeho zbožnosti na mňa urobilo obrovský dojem. Uvedomil som si pravý význam slov, ktoré povedala Božia Matka v Guadalupe svätému Juanovi Diegovi: "Nemaj strach, či nie som Tvoja matka?" Pochopil som, že v pápežovom živote je Mária prítomná. Od tej doby sa modlím denne 15 tajomstiev ruženca," povedal pred siedmimi rokmi terajší pápež František, ktorého slová reprodukoval taliansky katolícky denník Avvenire.