Košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik oslávil 60 rokov

02.03.2015 18:37

Košický pomocný biskup Stanislav Stolárik oslávil okrúhle životné jubileum. Má 60 rokov. Narodil sa 27. februára 1955 v Rožňave, no vyrástol v Košiciach, kde získal základné aj stredoškolské vzdelanie. V júni 1978 bol v Dóme sv. Martina v Bratislave vysvätený za kňaza. Okrem bohatých pastoračných skúseností získal po novembri 1989 aj vyššie akademické vzdelanie v odbore dejiny filozofie. Svätý Ján Pavol II. ho v roku 2003 vymenoval do Kolégia pápežských kaplánov a o rok neskôr za pomocného biskupa Košickej arcidiecézy a titulárneho biskupa Barikského.

Mons. Stanislav Stolárik slávil uplynulú sobotu v košickom seminárnom kostole ďakovnú svätú omšu za dar života, pri príležitosti svojich 60. narodenín. Spolu s ním za toto jubileum ďakovali jeho blízki, veriaci, kňazi, ako aj kolegovia v biskupskej službe. Homíliu predniesol košický arcibiskup Bernard Bober. Zameral sa v nej najmä na život jubilanta a poďakoval mu za roky kňazskej a biskupskej služby. „Ďakujem ti za tvoju službu pre dobro Košickej arcidiecézy i celej Cirkvi. Ďakujem ti za tvoju službu pravdy, službu pokory i službu lásky. Nech ti Pán zachová tvoj priateľský charakter, usmievavú tvár, trpezlivosť i miernosť, dobrotu otcovského srdca a vernosť. Prajem ti, aby Kristus mal cez tvoje pastierske pôsobenie vždy viac a viac priestoru v srdciach i vo vzťahoch tých, ku ktorým si poslaný," povedal arcibiskup Bober.

Biskup Stolárik poďakoval prítomným za všetky modlitby a priania. No a čo by si on sám prial do ďalších rokov zhrnul jednoducho. „Človek si stále väčšmi uvedomuje čo to je milosť Božia a aké veľké dary doposiaľ som prijal v živote a prijal som ich nielen preto, aby som ich mal, ale aby som ich rozvíjal a rozdával ďalej. Takže chcem sebe popriať, ale aj všetkým, ktorí už túto alebo nejakú inú takúto hranicu prešli, aby stále si uvedomovali čo všetko sme dostali a dostali sme to nie pre seba, ale pre rozdávanie.“