Mons. Bernard Bober si pripomína 40. výročie kňazskej vysviacky

10.06.2014 17:49

Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita, v týchto dňoch slávi 40. výročie kňazskej vysviacky. Za kňaza bol vysvätený 8. júna 1974 v Bratislave. Toto výročie si pripomenie v stredu 11. júna 2014 o 12:00 h na ďakovnej svätej omši v Kaplnke sv. Ondreja na Arcibiskupskom úrade v Košiciach a v nedeľu 15. júna 2014 o 11:00 h vo svojom rodisku - v Zbudskom Dlhom.

Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné. Je najmladším z troch detí rodičov Štefana a Anny. Základnú školu navštevoval v Zbudskom Dlhom a v Koškovciach. Po maturite na strednej škole v Humennom bol v septembri 1969 prijatý do kňazského seminára a na teologickú fakultu v Bratislave. Po kňazskej vysviacke, ktorú prijal 8. júna 1974 v Bratislave, pôsobil ako kaplán vo farnostiach Humenné, Snina (1975) a Zborov (1977). Od roku 1978 bol farárom vo farnosti sv. Ladislava v Kecerovciach a v rokoch 1990-1991 pôsobil ako farár a dekan v Humennom.

V roku 1991 ho diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč ustanovil za svojho generálneho vikára. Svätý Otec Ján Pavol II. ho menoval za titulárneho biskupa Vissalského a košického pomocného biskupa 28. decembra 1992. Za biskupa ho vysvätil kardinál Jozef Tomko dňa 30. januára 1993 v katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Biskupské heslo Mons. Bernarda Bobera znie: „S láskou, poslušnosťou a milosrdenstvom“. Ako člen Konferencie biskupov Slovenska vykonáva funkciu predsedu Rady pre pastoráciu Rómov a menšín a tiež je členom Komisie pre katechizáciu a školstvo.