Na Slovensku vychádza unikátny životopis svätej Terézie Avilskej

13.10.2014 19:26

V stredu 15. októbra 2014, pri príležitosti liturgického sviatku sv. Terézie Avilskej, sa na pulty kníhkupectiev dostáva unikátny životopis tejto svätice z pera sr. Immakulaty Adamskej, poľskej bosej karmelitánky a filologičky, pod názvom "Sv. Terézia od Ježiša". Publikácia je cenným príspevkom k 500. výročiu narodenia svätice, ktoré si pripomenieme v marci 2015. Slávenie Jubilejného roka sv. Terézie z Avily sa začína 15. októbra 2014 svätou omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Notre Dame) na Palackého ulici v Bratislave, s Mons. Jozefom Haľkom, bratislavským pomocným biskupom, ako hlavným celebrantom.

Autorka v knihe „Sv. Terézie od Ježiša“ spája lásku k duchovnej matke s dôkladným poznaním jej života a diela, a tak vytvára triezvy, plastický obraz „kráľovnej“ kresťanskej mystiky, ktorá dodnes fascinuje všetkých, ktorí túžia po osvedčených sprievodcoch a učiteľoch duchovného života. Kniha po etapách podrobne sleduje Teréziin duchovný vývoj spolu s nevyhnutným spoločensko-cirkevným pozadím vtedajšieho Španielska. Neskrýva mystické dary ani ľudské slabosti, pády a zdráhanie sa pred prijatím povolania prekračujúceho bežné duchovné predstavy. Inšpiratívny príbeh vyvoláva v čitateľovi hlad po dôvernom vzťahu s Bohom. Vyše 300-stranová kniha vychádza v edícii Karmelitánska spiritualita; predajná cena titulu je 6,60 €.

Novinku si môžu záujemcovia objednať e-mailom na adrese zasielky@kna.sk alebo na telefónnom čísle: 02/330 027 39. Nájsť sa dá aj v kníhkupectvach Karmelitánskeho nakladateľstva U kapucínov (Župné námestie v Bratislave) a U sv. Ondreja (Mostová ulica v Ružomberku).

Sr. Immakulata Adamska (1922 - 2007) absolvovala štúdium filológie na Univerzite Adama Miskiewicza v Poznani; v roku 1948 vstúpila k bosým karmelitánkam v tom istom poľskom meste. Pôsobila ako formátorka, novicmajsterka, prekladateľka diel sv. Terézie Benedikty od Kríža (Edity Steinovej). Je autorkou mnohých kníh o karmelitánskych svätých.