Na Slovensku vznikol nový Spolok adorujúcich kňazov

01.06.2012 21:58

 

Na Slovensku vznikol Spolok adorujúcich kňazov. Desiati kňazi a jeden diakon, ktorí sa podpísali pod jeho zriaďovaciu listinu z 25. mája, sa rozhodli modliť za posväcovanie kňazov, za ich vytrvalosť v kňazskej službe a za šírenie úcty a poklony k Eucharistii. K modlitbe a adorácii pozývajú aj ďalších spolubratov i biskupov zo všetkých diecéz.

Vznik spolku je odpoveďou "na rastúci tlak útokov proti učeniu katolíckeho náboženstva, na napádanie a znevažovanie katolíckej viery, na rastúcu absenciu úcty a poklony ku Kristovi v Eucharistii, na znevažovanie úradu Svätého Otca a s ním spojených biskupov a kňazov, ale aj na skutky niektorých našich kňazských spolubratov, ktorými zneuctili kňazský stav; iní spolubratia zase priamo útočia na Cirkev, na pápeža a spôsobujú Cirkvi vážne vnútorné rany," píšu iniciátori Spolku.

Aktivity Spolku zatiaľ vedie iniciátor. Jeho členovia si však po určitom čase zvolia predsedu a sekretára. Členom Spolku sa môže stať biskup, kňaz, diakon, ktorý sa prihlási na adrese duda@kapitula.sk (pričom uvedie Meno a priezvisko, diecéza, pracovné zaradenie, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu) alebo poštou na adresu: Spolok adorujúcich kňazov, Spišská Kapitula 13, 053 04 Spišské Podhradie.

Člen Spolku je povinný modliť sa každý štvrtok v týždni od 21:00 do 22:00 h na ciele Spolku. Ak by to nemohol splniť, môže tak urobiť vo štvrtok, v piatok a sobotu. Druhou povinnosťou je, aby každý deň navštívil a vykonal si poklonu Najsvätejšej Sviatosti aspoň 5 až desať minút. Každý prvý štvrtok v mesiaci sa tiež odporúča vykonať si poklonu so spolubratmi kňazmi. Odporúča sa tiež, aby sa zúčastnil na eucharistickom kongrese (lokálnom, dekanátnom).

Iniciátori informovali, že Kongregácia pre klerikov, ktorú vedie kardinál Mauro Piacenza, podporuje takéto duchovné aktivity kňazov po celom svete. Aj diecézni biskupi napomáhajú takýmto modlitbovým aktivitám a združeniam rôznym spôsobom. Na slávnosť Božského Srdca Ježišovho (toho roku to pripadá na 15. júna) je Svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.