Od 15. septembra do 24. októbra 2017 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku

17.09.2017 18:58

14.10.2017 bude púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Prosíme, aby sa kňazi pripojili najmä tým, že odslúžia sväté omše za seba a ostatných spolubratov. Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej omši a obetovať ju za kňazov, tiež modlitbu  sv. ruženca, litánie, adoráciu. Okrem individuálneho zapojenia sa je vhodné spolu s kňazmi zorganizovať vo farnostiach rôzne spoločné modlitby alebo adorácie. Viac info na www.postaputzaknazov.sk

Za čo sa postiť a modliť? Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami, alebo takí, ktorí sa cítia vyhorení. Pôst môžeš obetovať za pastiera vo svojej farnosti, za kňaza, ktorý ťa krstil, či vyslúžil a aj dnes vysluhuje sviatosti. Ale aj za tých kňazov, ktorí ti najviac pomohli na ceste k Bohu. Môžeš ho tiež obetovať za nové povolania do kňazstva, či za odvahu pre chlapcov urobiť konkrétne rozhodnutie ako reakciu na Božie povolanie.

Ako sa postiť? Odporúčame pôst, ako ho v Katolíckej cirkvi prežívame na Popolcovú stredu a Veľký piatok. To znamená, že iba raz za deň sa dosýta najesť a zdržať sa mäsitého jedla. Ak máš zdravotné obmedzenia a nemôžeš sa týmto spôsobom postiť, môžeš si vybrať inú, tebe primeranú, formu pôstu.