Odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach

25.09.2021 09:48