Predseda KBS ocenil Šaštín ako miesto modlitieb za zmierenie v rodinách

12.10.2014 13:02

Predseda Konferencie biskupov Slovensku (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský na prebiehajúcom III. mimoriadnom generálnom zhromaždení Synody biskupov o rodine vyzdvihol výnimočnosť pútnického miesta Šaštín a Národnej svätyne, ktorá sa tam nachádza. Urobil tak v rámci príspevku, s ktorým vystúpil pred synodálnymi otcami v Ríme. Arcibiskup zdôraznil, že mariánsku svätyňu v Šaštíne vnímame ako dar Boží pre naše rodiny, pretože má vo svojom základe obnovu manželského a rodinného spolužitia. Šaštínsku baziliku, ktorá bola prednedávnom svedkom vyvrcholenia slovenského Jubilejného Roka Sedembolestnej Panny Márie, označil za miesto otvárania sa ľudských sŕdc pre potrebu odpustenia a obrátenia.

Arcibiskup Zvolenský skonštatoval, že v rámci príprav na synodu mali slovenskí biskupi príležitosť zaoberať sa aktuálnou situáciou v slovenských rodinách. S bolesťou si overili, že medzi rozšírené problémy patria ťažkosti vo vzťahoch a komunikácii v rodinách. Mariánsky Šaštín preto vyzdvihol ako významné miesto, na ktorom sa slovenské rodiny otvárajú pre odpustenie a obrátenie - miesto, kam prichádzajú prosiť o Božiu pomoc a milosrdenstvo na príhovor Božej Matky - Sedembolestnej Panny Márie.