Svätý Otec František vymenoval pápežského legáta na Slovensko

10.05.2013 20:28

Svätý Otec František vymenoval svojho mimoriadneho vyslanca - pápežského legáta, ktorý sa zúčastní na vyvrcholení osláv 1 150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie 5. júla 2013 v Nitre. Stal sa ním slovinský kardinál Franc Rodé, C. M., emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Súčasťou pápežskej delegácie budú aj ďalší dvaja cirkevní predstavitelia, ktorých mená budú zverejnené týždeň pred 5. júlom 2013.

V Nitre vyvrcholia celonárodné cyrilo-metodské oslavy na Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, ktorý si pripomíname práve 5. júla. Očakáva sa účasť najvyšších cirkevných a štátnych predstaviteľov. Pred vyvrcholením Jubilejného roka bude od 2. do 4. júla 2013 v Nitre aj plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska.