Televízia LUX začína vysielať ruženec v priamom prenose z Lúrd

07.05.2013 19:57

V utorok 7. mája začína Televízia LUX vysielať modlitbu posvätného ruženca priamo z jedného z najnavštevovanejších pútnických miest na svete - z Lúrd. Diváci Televízie LUX sa môžu pridať k modlitbe pútnikov každý utorok o 15:30 h v premiére a vždy v piatok o 15:30 h v repríze. Modlitba posvätného ruženca bude vo francúzskom jazyku. Nakoľko sa modlitba vysiela v premiére v utorok, predmetom rozjímania budú tajomstvá bolestného ruženca.

Televízia LUX je slovenská katolícka televízia, ktorá spustila samostatné vysielanie v roku 2008 prostredníctvom satelitu a káblovej televízie. Vysiela cez satelity Thor 6 a Astra 3B, prostredníctvom terestriálneho digitálneho vysielania, káblových operátorov a internetu. Jej ambíciou je budovať na Slovensku televíznu alternatívu, prostriedok šírenia pokoja, povzbudenia a hodnôt.