Covid automat neumožňuje verejné slávenia bohoslužieb

Od 8. februára sú stále obmedzené verejné slávenia bohoslužieb a verejne sa  sväté omše  sláviť nemôžu. Riadime sa covid automatom a od 8. februára platí IV. stupeň varovania pre celé Slovensko. Povolené sú len obrady ako krst, sobáš a pohreb. Kňazi môžu sláviť v chrámoch bohoslužby bez účasti veriacich. Tieto bohoslužby je možné streamovať.  Počet osôb pre streamovanie  bohoslužby je  obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť  s maximálnym počtom 6 účastníkov vrátane kňaza.