Evanjelizačná škola sv. Ondreja

Komunita Emanuel v spolupráci s mládežníckymi organizáciami Košickej arcidiecézy (UPeCe Po, UPeCe Ke, ACM) pozýva mladých ľudí prihlásiť sa do Evanjelizačnej školy sv. Ondreja - EŠO.

Štúdium je  zamerané na získanie evanjelizačných vedomostí a zručností s cieľom vytvorenia misijných tímov a organizovania misijných výjazdov a evanjelizačných aktivít.

Formácia bude prebiehať počas 4 semestrov v priestoroch UPeCe Košice a to jednu sobotu v mesiaci. Bližšie informácie nájdete na plagátoch, webovej stránke alebo facebooku.