Frekvencia 2021 - pešia púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravuje Frekvenciu 2021 – pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče v dňoch 27. – 29.08.2021.  

Hlavným cieľom púte mladých je vzdať Bohu vďaku a chválu za uplynulý školský rok i prázdniny a vyprosiť si milosti do toho nového. Je to čas radostného putovania mladých v spoločenstve, čas stíšenia sa, modlitby, ďakovania, chvály a vyprosovania, kde nebudú chýbať rozhovory,  povzbudenia, hry a zábava.   

Potrebné informácie o púti sú na stránke ACM www.acmko.sk a samotné prihlásenie sa na púť je možné vyplnením prihlasovacieho formulára priamo na https://acmko.sk/frekvencia-2021/ Púť sa uskutoční len v prípade, ak budú priaznivé protipandemické opatrenia. Prihlásení účastníci budú vopred informovaní.

Prajeme vám pekný a požehnaný letný čas. 

Ján Kulan, moderátor ACM v Košiciach

Mimka, Viktor a Miro, tím ACM