Modlitby za obete pandémie

Rada európskych biskupských konferencii (CCEE) pozýva veriacich, aby sa od Popolcovej stredy počas celého pôstu modlili za obete pandémie. Chce to byť vyjadrením solidarity na európskom kontinente a vyjadrenie blízkosti obetiam a ich rodinám, chorým a zdravotníckym pracovníkom, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí sú v tejto chvíli zapojení do boja proti ochoreniu Covid-19. KBS bude osobitne zapojená do tejto iniciatívy zvlášť 25. februára 2021. J.E. Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup-metropolita, bude sláviť svätú omšu, ktorá bude vysielaná v Televízii LUX o 7:00.