Online turičná duchovná obnova

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v nedeľu 23. mája 2021 sa uskutoční online turičná duchovná obnova na tému „Radosť v Duchu Svätom“. Určená je  nie len pre mladých, ale aj pre všetkých veriacich a  začne o 17:00 hod na Facebooku ACM. 

Duchovná obnova začne o 17:00 hod. V dnešnej neľahkej a často smutnej dobe poznačenej pandémiou je radosť nanajvýš aktuálna a prepotrebná ako základná ľudská emócia, ktorá dodáva životu chuť i sviežosť. A zároveň je to jedno z ovocia Ducha Svätého, ako píše sv. apoštol Pavol. Preto aj skrze túto duchovnú obnovu chceme obnoviť v sebe radosť, aby náš život bol krajší, veselší a sviežejší. 

Účastníci budú môcť klásť otázky prostredníctvom aplikácie SLiDo. Modlitbu chvál bude viesť spoločenstvo mladých Mahaim z Košíc – Podhradovej. Duchovná obnova sa zakončí eucharistickou adoráciou s požehnaním.