Prvoprijímajúci 2018

 

Rodičov prvoprijímajúcich detí prosíme, 

aby šaty zo Slávnosti prvého svätého prijímania 

vrátili po slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi 

(31. mája 2018).

 

K šatám priložte aj lístok s menom dieťaťa.

 

Ďakujeme.