Prvoprijímajúci 2018

Detská svätá omša: 

v piatok 14.12.2018 o 18:00 v Ruskove. 

Pozývame všetky deti aj rodičov.