Prvoprijímajúci 2019

Stretko prvoprijímajúcich detí:

v piatok 26.4.2019 o 16:45 na fare v Ruskove.

 

Detská svätá omša:
v piatok 26.4.2019 pozývame deti a rodičov na detskú svätú omšu o 18:00 vo farskom kostole v Ruskove.