Prvoprijímajúci 2018

Stretko prvoprijímajúcich detí:

v piatok, 12.10.2018 o 16:45 na fare v Ruskove. 

Po stretku detská sv. omša, na ktorú pozývame aj rodičov.