Prvoprijímajúci 2019

Vypraté šaty detí z prvého svätého prijímania prosíme vrátiť
v piatok 28.6.2019 po svätej omši v Ruskove.