Prvoprijímajúci 2021

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

svätá omša za účasti prvoprijímajúcich detí a rodičov bude v piatok ....... o ...... vo farskom kostole

Do pozornosti dávam otázky k prvému svätému prijímaniu a prosím, aby sa deti každý týždeň naučili päť.

Duchovný otec Stanislav