Prvoprijímajúci 2021

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

detská svätá omša pre prvoprijímajúce deti a stretnutie rodičov a detí, ktoré bolo plánované na utorok 20.10.2020, sa z dôvodu vydaných protipandemických opatrení neuskutoční. O ďalšom postupe v príprave na prvé sväté prijímanie vás budem informovať prostredníctvom farskej internetovej a facebookovej stránky. Prosím o ich sledovanie.

Do pozornosti dávam otázky k prvému svätému prijímaniu a prosím, aby sa deti každý týždeň naučili päť.

Duchovný otec Stanislav