Prvoprijímajúci 2022

Deti, ktoré chodia do školy v Ruskove, dostali prihlášku na hodine náboženstva. 

Prihláška pre ostatné deti:  

 

Prihláška na 1. sväté prijímanie

 

Vyplnenú a podpísanú prihlášku prosíme odovzdať duchovnému otcovi
do konca septembra 2021.