Prvoprijímajúci 2022

Prihláška na 1. sväté prijímanie

V piatok 22.10.2021 bude vo farskom kostole prvá sv. omša za účasti detí a ich rodičov

Po sv. omši bude stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.