Prvoprijímajúci 2022

 

Svätá omša za účasti prvoprijímajúcich detí: v piatok 20.5.2022.
Po sv. omši bude nácvik detí spolu s rodičmi na slávnosť 1. sv. prijímania.

Sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí: v sobotu 21.5.2022 o 10:00.
Taktiež sa môžu vyspovedať rodičia a blízka rodina.

Slávnosť 1. svätého prijímania: v nedeľu 22.5.2022 o 10:00 pre prvoprijímajúce deti a ich rodiny.
V sobotu je sv. omša s nedeľnou platnosťou pre ostatných veriacich.

 

  

 

 Vďaka Ježiš 

Milosť už prší

Či si veľký a či malý

S Petrom a Ondrejom

Zvelebený si Bože naveky

 

 

Príprava na Vianoce pre deti

Príprava na Vianoce pre deti

23.11.2021 17:49
Milé deti, milí rodičia,  pomaly sa blížia najkrajšie sviatky v roku – Vianoce a my rozmýšľame, ako sa na nich pripraviť, aby sme zatiahli na hlbinu nás aj naše deti. Ponúkame vám aktivitu Jesseho strom, ktorou sa môžete spoločne doma, ako rodina, krok za krokom približovať...