Prvoprijímajúci 2023

Prihlášky na 1. sv. prijímanie: 

Deti 3. ročníka na Základnej škole v Ruskove dostanú na hodine náboženstva. 

Rodičia, ktorých deti navštevujú inú základnú školu, 

si môžu prihlášku vyzdvihnúť u duchovného otca alebo stiahnuť tu

Vyplnenú prihlášku odovzdať do konca septembra.

 

 

 Vďaka Ježiš 

Milosť už prší

Či si veľký a či malý

S Petrom a Ondrejom

Zvelebený si Bože naveky