Prvoprijímajúci 2023

Svätá omša za účasti detí a ich rodičov: v piatok 31.3.2023 o 17:30 vo farskom kostole. 

Začíname stretnutím prvoprijímajúcich detí o 17:00 na fare. 

Krížovú cestu sa modlia rodičia prvoprijímajúcich detí.

Po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí ohľadom organizácie prípravy na slávnosť prvého svätého prijímania.

 

 

 

 

Vďaka Ježiš

Milosť už prší

Či si veľký a či malý

S Petrom a Ondrejom

Zvelebený si Bože naveky