Rok rodiny Amoris laetitia

19. marec 2021 - 26. jún 2022

 

Projekt Rok „Rodiny Amoris Laetitia“ je iniciatívou pápeža Františka a jeho cieľom je osloviť každú rodinu na celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré možno uskutočniť vo farnostiach, diecézach, na univerzitách, v cirkevných hnutiach a rodinných združeniach.

Cieľom je ponúknuť v Cirkvi príležitosť na zamyslenie sa a dôkladné ocenenie apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia, aby bolo možné konkrétne uplatniť jej bohatstva.

Pandemická skúsenosť zdôraznila ústrednú úlohu rodiny ako domácej cirkvi a dôležitosť komunitných väzieb medzi rodinami. Takéto väzby robia z Cirkvi autentickú „rodinu rodín“ (AL 87). Rodina si zaslúži rok osláv, aby sa zvýraznilo prvoradé miesto v pastoračnej starostlivosti Cirkvi o rodinu.

 

Projekt „10 videí Amoris laetitia“

Projekt obsahuje 10 videí, ktoré budú v spolupráci s TV LUX zverejňované v mesačných intervaloch.

Kráčať spolu

Rodina vo svetle Božieho slova

Povolanie rodiny

Láska v manželstve

"Navždy" a krása lásky

Láska je plodná

Povolaní k cirkevnému poslaniu

Vychovávať deti - povolanie, výzva, radosť

Sprevádzať krehkosť

Spiritualita manželstva a rodiny