Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove


Dobrá videonovina

 

 

Milí farníci, v našom kraji bolo vždy pekným zvykom, že veriaci koncom roka prispievali na údržbu, prevádzku a zveľadenie kostolov osobitnou čiastkou (rokovinou). V tejto náročnej situácii vás ešte viac prosíme a povzbudzujeme, aby ste našim kostolom pomohli aj tento rok. Svoj milodar môžete odovzdať v kostole, poukázať na účet kostola, alebo ho po dohode s duchovným otcom odovzdať priamo jemu. Za vašu obetu vám už teraz zo srdca ďakujeme.  

Bankové spojenie:

Ruskov:   SK66 0900 0000 0004 4414 4064

Ďurkov:   SK07 0900 0000 0000 8212 8613

 

Koronavírus

Opatrenia platné od stredy 12. januára 2022

Platí núdzový stav Opatrenia účinné od 12. januára 2022 Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia (účastníci...

Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej svätej omši

Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši