Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

Diecézna fatimská sobota

Na bicykli za život

Národný pochod za život