Spoločenstvá

 

"Ak budú dvaja z vás na zemi

jednomyseľne prosiť o čokoľvek,

dostanú to od môjho Otca,

ktorý je na nebesiach.

Lebo kde sú dvaja alebo traja

zhromaždení v mojom mene,

tam som ja medzi nimi."