Služba lektorov

 

Byť lektorom znamená dotýkať sa ľudských sŕdc Božím slovom. Nevyzdvihovať seba, ale na prvé miesto klásť Boha a túžbu, aby sa jeho Slovo dotýkalo ľudí, menilo ich k lepšiemu, napĺňalo ich láskou k bratom a sestrám. Lektorom nie je ten, kto číta najlepšie, ale ten, kto chce slúžiť. Lektori touto službou v pokore a trpezlivosti prispievajú k priblíženiu evanjeliovej zvesti ostatným veriacim.

Spoločenstvo lektorov je naďalej otvorené, pre tých, ktorí pocítia túžbu takto slúžiť. 

 

Rozpis služby lektorov na 2. polrok 2023 - Ruskov

 

Liturgické čítania na dnešný deň

 

Kurz lektorov a žalmistov