2 0 2 4

Farský tábor

Odpustová slávnosť sv. Petra a Pavla v Olšovanoch

Svätá omša s novokňazom Dávidom Kancianom

Božie Telo

Výlet pre prvoprijímajúce deti

Prvé sväté prijímanie

Modlitbový deň detí za mier a pokoj vo svete

Deň matiek a pozvánka pre manželov

Farská púť do Poľska

Posvätenie obnoveného kostola v Olšovanoch

Krížová cesta - Piatok utrpenia Pána

Veľká noc

Farská púť do Talianska

Stretko detí z Misijného zrnka

Krížové cesty

Kňazské rekolekcie a narodeniny duchovného otca

Stretnutie spolužiakov zo základnej školy po 50 rokoch - ďakovná sv. omša

Farský ples

Obetovanie Pána

Životné jubileum pani kostolníčky Martušky

2 0 2 3

Dobrá novina

Vianoce

Betlehemské svetlo a živý betlehem

Detská sv. omša so sv. Mikulášom

Prvá adventná nedeľa

Tvorivé dielne - adventné vence

Detská sv. omša - Kristus Kráľ

Červená streda

Požehnanie kaplnky a meniny duchovného otca - Ďurkov

Stretnutie členov Združenia Zázračnej medaily

Jesenná brigáda

Duchovná obnova RB v Olšovanoch

Milión detí sa modlí ruženec

Odpustová slávnosť Ruskov

Vigília odpustovej slávnosti v Ruskove - mládežnícka sv. omša a koncert Slnovratu

Odpustová slávnosť v Ďurkove

Farský deň

Odpustová slávnosť vo Vyšnom Čaji

Farský denný tábor

Odpustová slávnosť Olšovany

Prvé sväté prijímanie - ZŠ Ďurkov

Výlet pre prvoprijímajúce deti 

Božie Telo

Farský detský karneval

Prvé sväté prijímanie

Požehnanie kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily

Púť Rádia Lumen

Krížová cesta - Piatok utrpenia Pána

Veľká noc

Diecézna adorácia

Farská púť do Svätej zeme

Korčuľovačka

Národný týždeň manželstva

Krížové cesty

Farský ples

 

2 0 2 2

Dobrá novina

Betlehemské svetlo a živý betlehem

Životné jubileum pani kostolníčky

Adventná Budapešť

Mikuláš vo farskom kostole

Adventná duchovná obnova s Božím milosrdenstvom

Rorátna sv. omša a rorátne raňajky na fare

Turistika v Slovenskom raji

Milión detí sa modlí ruženec

Sviatosť birmovania

Púť na Butkov

Odpustová slávnosť Mena Panny Márie v Ruskove

Farský detský tábor

Farský deň

Duchovná obnova pre birmovancov

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Prvé sväté prijímanie

Veľkonočná vigília

Požehnanie veľkonočných jedál

Krížová cesta z plodov zeme

Hraná krížová cesta - Piatok utrpenia Pána

Mládežnícka krížová cesta a svätá omša

Detská krížová cesta a svätá omša