Farská kancelária

 

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie 

Ruskov 277, 044 19  Ruskov

IČO: 35516941

tel.: 055 6941 428, www.rkruskov.com, ruskov@abuke.sk 

 

Bankové spojenie:

Ruskov:      SK66 0900 0000 0004 4414 4064

Ďurkov:      SK07 0900 0000 0000 8212 8613

Olšovany:   SK57 0900 0000 0052 0765 8056

Vyšný Čaj:  SK85 0900 0000 0052 0765 8910

 

Úradné hodiny vo farskej kancelárii:

Pondelok:   nestránkový deň

Utorok:        od 15:00 do 16:00 hod.

Streda:        od 16:00 do 17:00 hod.

Štvrtok:       od 15:00 do 16:00 hod.

Piatok:        nestránkový deň

 

Kňazi vo farnosti:

Farár - dekan: Mgr. Stanislav Stronček 

Výpomocný duchovný: ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.