Farská kancelária

 

Rímskokatolícka farnosť Mena Panny Márie Ruskov

Ruskov 277, 044 19  Ruskov

IČO: 35516941

tel.: 055 6941 428, www.rkruskov.com, ruskov@abuke.sk 

 

Bankové spojenie:

Ruskov:   SK6609000000000444144064

Ďurkov:   SK0709000000000082128613
 

Úradné hodiny vo farskej kancelárii:

Pondelok:   po sv. omši

Streda:       od 16.00 do 17.00 hod.

Štvrtok:      nestránkový deň

Piatok:        od 16.00 do 17.00 hod. a po sv. omši v Ruskove

 

Vyučovanie Náboženskej výchovy vo farnosti:

Pondelok:   Ruskov 9.35 – 13.30

Utorok:       Ruskov 9.35 – 13.30

Streda:       Ďurkov 10.25 – 14.15

 

Kňazi vo farnosti:

Farár - dekan: Mgr. Stanislav Stronček 

Výpomocný duchovný: ThDr. Ing. Anton Babják, PhD.