Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

Rozlúčka s emeritným arcibiskupom Mons. Alojzom Tkáčom
v Dóme svätej Alžbety v Košiciach

 
 

Kondolenčná kniha

Svoj odkaz môžete zanechať v kondolenčnej knihe v košickej katedrále
každý deň do 19:00 hodiny a v pondelok 29. mája 2023 do 20:00 hodiny.

 
 
 

Smútočné oznámenie