Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

 

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu


Príprava na Vianoce pre deti

 

 

Koronavírus

Opatrenia platné od štvrtka 25. novembra 2021

Núdzový stav Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.   Zákaz vychádzania Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do...

Dekrét o oslobodení od účasti na nedeľnej svätej omši

Dekrét o oslobodení od účasti na sv. omši