Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

Extrémna krížová cesta