RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 

MENA PANNY MÁRIE 

V RUSKOVE

 

Drahí moji farníci,

všetkých Vás pozdravujem a duchovne som spojený s Vami v týchto ťažkých chvíľach a skúškach.

V tejto pôstnej dobe na začiatku Veľkého týždňa je náš pohľad upriamený na trpiaceho Krista na kríži. On je náš Pán a Spasiteľ. Ukazuje nám cestu, že cez utrpenie a kríž prichádza aj radosť Vzkriesenia.

Žime v nádeji, že cez toto všetko sa viac upevníme vo viere a láske k Bohu. Vytvárajme v našich rodinách prostredie vzájomného porozumenia a úcty, pomáhajme si navzájom.

Detičky, chlapci a dievčatá, ctite si a poslúchajte svojich rodičov. Majme úctu k starším a chorým, poslúžme im s ochotou.

Pri obradoch Veľkého týždňa budeme duchovne spojení, aj keď nie v kostole, ale v rodine, sledujme prenosy cez médiá v zbožnosti.

Od vzkrieseného Spasiteľa Ježiša Krista Vám vyprosujem hojnosť veľkonočných milostí a žehnám Vás – Váš duchovný otec Blažej.

Prosím, sledujte našu farskú stránku, kde nájdete všetky potrebné pokyny.

 

 

Krížová cesta počas epidémie

 
 
 
 

Rodinná liturgia pre Veľkonočné trojdnie

Liturgia domácej cirkvi na Zelený štvrtok

(odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie večernej svätej omše na pamiatku Pánovej večere)   1. Úvodné obrady (Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho...

Liturgia domácej cirkvi na Veľký piatok

(odporúčame sláviť popoludní okolo 15:00 hod., ale tak, aby to nenarušilo sledovanie veľkopiatočnej liturgie na pamiatku Pánovho umučenia)   1. Úvodné obrady (V tento deň odporúčame použiť väčší kríž, alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu, položte ich na stôl;...

Modlitba požehnania veľkonočného jedla

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša:         (11, 9-13) Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu...

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočnú vigíliu

(odporúčame sláviť vo večerných hodinách, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie obradov veľkonočnej vigílie Pánovho zmŕtvychvstania)   1. Úvodné obrady (Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža, pohár so svätenou vodou, vetvičku. Na stole ponechajte nezažatú sviecu; ak je možné, nech...

Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočnú nedeľu

(odporúčame sláviť popoludní, ale tak, aby to nenarušilo sledovanie svätej omše Pánovho zmŕtvychvstania)   1. Úvodné obrady (Na stôl položte kríž alebo ikonu Kristovho kríža a zažatú sviecu; skratka V označuje otca, matku, prípadne podľa situácie niekoho iného, kto vedie...

Koronavírus

Inštrukcie III. k sláveniu Veľkého týždňa

Košická arcidiecéza, Mons. Bernard Bober – Inštrukcie III. / COVID-19 „Animat me exemplum multorum“ Oduševňuje ma príklad mnohých našich kňazov, ktorí s veľkým nasadením, cez všetky výdobytky techniky, živo komunikujú so svojimi veriacimi, informujú ich, modlia sa s nimi na diaľku a za...

Inštrukcie II. k neverejným bohoslužbám (predlĺženie do 31.3.2020)

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry! Situácia ohrozenia zdravia i života pretrváva. V rámci Konferencie biskupov Slovenska sme rozhodli o predĺžení neverejného slávenia bohoslužieb do 31. marca 2020 (porov.: tkkbs.sk). Je to zatiaľ predbežný termín, nikto nevie ako sa to...

Inštrukcie I. k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov (10.3.2020 – 23.3.2020)

  Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi! V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy...