Rímskokatolícka farnosť

Mena Panny Márie

v Ruskove

 
 

Farská púť: Čenstochová - Kalwaria Zebrzydowska - Krakov (Púť Rádia Lumen)