RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 

MENA PANNY MÁRIE 

V RUSKOVE

Sviatosť zmierenia pred Vianocami:

     Ďurkov: 17.12.2018 – pondelok 17:30 – 18:30

     Vyšný Čaj: 19.12.2018 – streda 17:15 – 18:00

     Olšovany: 19.12.2018 – streda 18:15 – 19:15

            Ruskov: 22.12.2018 – sobota 9:00 – 10:30