RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ 

MENA PANNY MÁRIE 

V RUSKOVE

 

 

Púť seniorov

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii.