Liturgický prehľad a oznamy

21. - 27.09.2020

 

Naďalej platí pre účasť na bohoslužbách:

- vstup a pobyt iba s prekrytím horných dýchacích ciest,

- pri vstupe vydezinfikovať si ruky alebo použiť poskytnuté jednorázové rukavice,

- dodržiavať respiračnú etiketu – kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu,

- nepodávať si ruky – znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu 

- mať odstup od iných osôb aspoň 2 metre (neplatí pre členov spoločnej domácnosti).