Zo života Cirkvi

Pastiersky list pred blahorečením Anny Kolesárovej

11.06.2018 19:24
Drahí bratia a sestry v Kristovi! Každý deň máme osobnú skúsenosť zápasu medzi dobrom a zlom. Sú chvíle, kedy v tomto zápase zlyhávame, ako sme to dnes počuli v príbehu o pokúšaní v raji (Gn 3, 9-15). Vtedy sa v nás prejavuje zranená prirodzenosť ako...

Panna Mária, Matka Cirkvi

20.05.2018 13:56
Od tohto roka sa bude sláviť v celej Cirkvi latinského obradu povinná liturgická spomienka Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom je pondelok po Turíčnej nedeli. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí to ustanovila dekrétom 11. februára 2018. V úvode dekrétu čítame:...

Blahorečenie Anny Kolesárovej

29.04.2018 17:25
Slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom sa uskutoční 1. septembra 2018 na priestranstve štadióna Lokomotívy na Čermeľskej ceste v Košiciach. Novinárov o tom informovali na Arcibiskupskom úrade v Košiciach. Svätý Otec František na obrad blahorečenia delegoval talianskeho...

Týždeň modlitieb za duchovné povolania (16. - 22. 4. 2018)

15.04.2018 18:54
„Modlitba musí obsadiť veľmi dôležité miesto v pastorácii povolaní. Pán to jasne hovorí: „Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9, 38). Modlitba je prvou a nenahraditeľnou službou, ktorú môžeme ponúknuť v otázke povolania. Ak je povolanie vždy Božím darom, tak hlas...

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

25.02.2018 13:45
Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách. Ako kresťania...

Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

18.02.2018 18:23
Drahí bratia a sestry,    znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“1. V ňom sa ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a celým...

Národný týždeň manželstva

12.02.2018 16:22
Keď pred viac ako 20 rokmi prišiel Angličan Richard Kane s nápadom zmobilizovať bežných aj vplyvných ľudí v Anglicku k tomu, aby zorganizovali niečo malé alebo aj významnejšie pre manželov vo svojom najbližšom okolí, pravdepodobne ani netušil, ako sa tento odvážny nápad zmení v masové hnutie, ktoré...

Posolstvo Svätého Otca Františka na 26. svetový deň chorých

11.02.2018 13:20
Témou tohoročného Svetového dňa chorých sú slová, ktoré Ježiš, vyzdvihnutý na kríži, adresoval svojej matke Márii a Jánovi: „,Hľa, tvoj syn!... Hľa, tvoja matka!ʻ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe“ (Jn 19, 26 – 27). 1. Tieto Pánove slová hlboko osvetľujú tajomstvo kríža. Kríž neznamená...

Arcibiskup Bernard Bober oslávil 25 rokov biskupskej služby

01.02.2018 18:44
Menovanie  za  košického pomocného biskupa prijal 28. decembra 1992 z rúk sv. Otca  Jána Pavla II. a  30. januára 1993 ho J. Em. Jozef kardinál Tomko v katedrále sv. Alžbety v Košiciach vysvätil za biskupa. Apoštolský nuncius v Slovenskej republike Mons. Giacomo Guido...

Hlinený dukát

14.01.2018 18:43
Arcidiecézna charita Košice poskytuje prístrešie aktuálne dvom stovkám ľudí bez domova, avšak počet bezdomovcov žijúcich v Košiciach sa odhaduje na vyše 800. Zostávajú na ulici bez účinnej formy sociálnej pomoci. Často nemajú doklady, nepoberajú žiadne dávky, sú odkázaní na žobranie....

Pastiersky list košického arcibiskupa na Nový rok 2018

01.01.2018 06:38
Drahí bratia a sestry v Kristovi! Počas Vianoc sa naša pozornosť sústredila na Božie dieťa v jasliach. Dnes pozeráme s prosbami na jeho Matku – Božiu Matku, Pannu Máriu. Veď keď sa z nej narodil Ježiš, začala sa nová etapa dejín. Bol to dar nového začiatku pre celé ľudstvo. Preto sa aj teraz na...

Misie sú v srdci viery

22.10.2017 18:33
Tohto roku slávime Svetový deň misií (SDM) už po 91. krát. Komu vďačíme za to, že sa tento deň slávi v Cirkvi? V roku 1926 Najvyššia rada Pápežských misijných diel predložila vtedajšiemu pápežovi Piovi XI. návrh sláviť v celej cirkvi každý rok predposlednú októbrovú nedeľu ako deň misií,...

Od 15. septembra do 24. októbra 2017 potrvá 40 – dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku

17.09.2017 18:58
14.10.2017 bude púť za kňazov v bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Prosíme, aby sa kňazi pripojili najmä tým, že odslúžia sväté omše za seba a ostatných spolubratov. Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej omši a obetovať ju za...

Odriekanie Korunky Božieho milosrdenstva

25.06.2017 14:58
S platnosťou od 1. júna 2017 Apoštolská Penitenciária, na základe fakulty jej zverenej Svätým Otcom Františkom, ochotne udeľuje úplné odpustky, ktoré môžu získať úprimne sa kajúci veriaci po riadnom splnení obvyklých podmienok (sviatostná spoveď, eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel...

Posolstvo Svätého Otca Františka na 54. svetový deň modlitieb za duchovné povolania

07.05.2017 12:35
Vedení Duchom na misie   Drahí bratia a sestry, v uplynulých rokoch sme mali možnosť zamýšľať sa nad dvoma aspektmi súvisiacimi s kresťanským povolaním: nad výzvou „vyjsť zo seba samých“, aby sme počúvli Pánov hlas, a nad významom cirkevného spoločenstva ako privilegovaného miesta, kde sa...

Úplné odpustky počas storočnice fatimských zjavení

07.05.2017 12:28
Svätý Otec František kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv jubilejného roka fatimských zjavení, v období od 27. novembra 2016 do 26. novembra 2017, obdaroval úplnými odpustkami všetkých veriacich. Získať ich môžu tí, ktorí:  1) si vykonajú púť do Fatimy, s úctou sa zúčastnia niektorej...

Zasvätenie farnosti (arcidiecézy) Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

19.02.2017 14:55
Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k Tvojim nohám a volíme si Ťa dnes za svoju ochrankyňu a Matku, za svoju orodovníčku u Tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme Ti seba, svoje telo a dušu so všetkým, čo máme a čím...

Národný týždeň manželstva

12.02.2017 13:13
Už po siedmykrát sa uskutoční na Slovensku Národný týždeň manželstva. Ide o iniciatívu, ktorá je vyjadrením ocenenia manželom, povzbudením pre ich spoločný život a inšpiráciou pre ďalšie obdobie. Tentokrát sa uskutoční v dňoch 13. - 19. februára 2017. Tento rok bude okrem iného výnimočný aj...

Posolstvo Svätého Otca Františka na 25. svetový deň chorých

05.02.2017 13:16
Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49) Drahí bratia a sestry, 11. februára nastávajúceho roku sa bude v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch sláviť 25. svetový deň chorých na tému: Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk...

Celodiecézna zbierka na podporu zemetrasením zničených farností v diecéze SPOLETO-NORCIA v Taliansku

15.01.2017 13:35
V ranných hodinách 30. októbra 2016 zasiahlo mesto Norcia v Taliansku silné zemetrasenie, ktoré si vyžiadalo životy mnohých ľudí a spôsobilo množstvo materiálnych škôd. Medzi iným aj nejeden kostol, či katedrála skončili v ruinách a ich posolstvo nádeje a Božej pomoci umĺklo pod sutinami. V...

Pastierky list: Rok 2017 – storočnica fatimských zjavení

01.01.2017 14:38
Drahí bratia a sestry! Dnes je prvý január – deň významovo veľmi bohatý: Je to cirkevná slávnosť Panny Márie Bohorodičky, zároveň Svetový deň pokoja, občiansky Nový rok i Deň vzniku Slovenskej republiky. Všetky významy tohto dňa sa spájajú v nás. My sme veriaci katolíci, sme aj občania...

Posolstvo pápeža Františka na 50. svetový deň pokoja 2017

01.01.2017 14:34
Nenásilie: štýl politiky za mier 1. Na začiatku tohto nového roku patrí moje srdečné blahoželanie všetkým národom a krajinám sveta, hlavám štátov a vlád, ako aj predstaviteľom náboženských spoločenstiev a rôznych zoskupení občianskej spoločnosti. Želám pokoj každému mužovi, každej žene, chlapcovi i...

Spomienka na zosnulých biskupov a kňazov

30.10.2016 19:18
V Dóme sv. Alžbety v Košiciach bude 2. novembra o 18:00 h pri svätej omši spomienka  na zosnulých biskupov a kňazov Košickej arcidiecézy. “Prejavujúc vďačnosť predovšetkým Bohu za dar ich povolania a pôsobenia sme vďační za ich prácu i obety v prospech celej našej...

Pôst a púť za kňazov

04.09.2016 14:05
Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2016. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za...

Novovymenovaný košický pomocný biskup: Poslanie vnímam cez obetu

12.06.2016 16:27
Svoju službu pomocného biskupa vníma cez obetu. Biskupské heslo ešte nemá, ale oslovuje ho najmä myšlienka blízkosti Boha a ľudí. Kedy ho čaká biskupská vysviacka a čo podľa neho charakterizuje mladých ľudí, medzi ktorými ako kňaz roky pracoval? TK KBS hovorí s novým košickým pomocným biskupom...

Svätý Otec menoval za nového košického pomocného biskupa Mareka Forgáča

12.06.2016 16:26
Pápež František dnes vymenoval nového košického pomocného biskupa. Stal sa ním Marek Forgáč, doterajší prodekan Teologickej fakulty v Košiciach a duchovný správca Univerzitného pastoračného centra v Košiciach. Menovanie každého biskupa je prejavom starostlivosti Svätého Otca o jednotlivé...

Novokňazi

12.06.2016 16:23
Z Božej milosti Mons. Bernard Bober, arcibiskup-metropolita ustanovil na službu diakonov a vysvätil do služby kňazov týchto svätencov: V piatok 10.06.2016 o 10.00 hod. v katedrále sv. Alžbety boli na službu diakona ustanovení: Pavol Bujňák, Jozef Fuňák, Lukáš Imrich a Dominik Plavnický V sobotu...

Týždeň modlitieb za duchovné povolania

10.04.2016 16:52
... všetci veriaci si majú uvedomiť cirkevnú dynamiku duchovných povolaní, aby sa veriace spoločenstvá po vzore Panny Márie mohli stať materinským lonom, ktoré prijíma dar Duch Svätého (porov. Lk 1,  35 – 38). Materstvo Cirkvi sa prejavuje prostredníctvom vytrvalej modlitby za povolania a tiež...

Tradičný pôst netradične

14.02.2016 18:41
Počas pôstu bude možné získať denne myšlienku sv. Terézie z Lisieux Konferencia biskupov Slovenska (KBS) pripravila projekt s názvom "Pôst s Konferenciou biskupov Slovenska". Je určený pre všetkých ľudí dobrej vôle. Od 10. februára 2016 (Popolcovej stredy) do 27. marca 2016 (Veľkonočnej...

Začína sa štyridsaťdňové pôstne obdobie (otázky a odpovede)

10.02.2016 18:55
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách. Pri tejto príležitosti prinášame sériu rôznych otázok a odpovedí, ktoré pomôžu zorientovať sa. Odpovede vychádzajú z archívu TK KBS. Čím sa začína pôstna príprava na...
1 | 2 | 3 >>