Pozývame vás

Diecézna fatimská sobota

14.07.2024 13:36
Všetkých vás pozývame do diecézneho sanktuária v Obišovciach na diecéznu fatimskú sobotu. Veriaci nášho dekanátu ju budú 3. augusta sláviť spolu s pomocným biskupom Mons. Markom Forgáčom. Môžete ísť individuálne, ale potešíme sa, ak využijete našu ponuku a rozhodnete sa prísť spoločne autobusom ako...

Na bicykli za život

09.07.2024 20:26
Milí pro-liferi a priaznivci cyklistiky, na Slovensku sa bude konať 28. ročník letnej mobilizácie Na bicykli za život. Na trase z Bratislavy do Košíc chceme zviditeľniť najväčšiu tragédiu našej spoločnosti – doposiaľ opomínané a neuznané právo na život pre nenarodené deti. Zároveň symbolickým...

Svätá omša s novokňazom

23.06.2024 19:39
Príďte si po novokňazské požehnanie :)

Národný pochod za život

16.05.2024 19:24
"Konať v prospech života je naša každodenná úloha. Spoločným Národným pochodom za život v Košiciach znova vyjadríme požiadavku na základnú spravodlivosť pre všetkých ľudí – uznanie práva na život. Veríme, že najmenší z nás budú raz chránení rovnako, ako my veľkí,“ uvádza Dušan Škurla, koordinátor...

Modlitbový deň detí a mládeže

12.05.2024 18:36
Deti z celej farnosti pozývame na spoločnú modlibu posvätného ruženca. Stretneme sa o 17:30 vo farskom kostole.  

Pozvánka na stretnutia manželov

11.05.2024 18:34

Posvätenie obnoveného Kostola sv. Petra a Pavla v Olšovanoch

07.04.2024 15:03
Všetkých pozývame na slávnostnú svätú omšu do Kostola sv. Petra a Pavla v Olšovanoch. Svätú omšu bude celebrovať diecézny arcibiskup Mons. Bernard Bober a posvätí pri nej nový oltár, konsekračné kríže a kostol po jeho rekonštrukcii.  

Krížová cesta - Piatok utrpenia Pána

28.03.2024 20:07
Pane Ježišu, Ty si povedal:  „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8,34) Pretože k Tebe nevedie iná cesta, chceme dobre poznať cestu kríža, na ktorú nás voláš.

Farská púť do Poľska

10.03.2024 06:54
Prihlásení pútnici:  Je potrebné  vyplatiť poplatok 75,- €, nahlásiť ešte bydlisko, č. domu, č. telefónu, miesto narodenia a rodné číslo.  Nahláste u p. Marty Dzurovej 0915 921 551.  

Kňazské rekolekcie dekanátu Košice - Východ

11.02.2024 12:35

Farský ples 2024

07.01.2024 14:47
Milí priatelia a priaznivci našej farnosti, pozývame vás na farský ples, tento rok do Ďurkova. Ako tradične sľubujeme skvelú zábavu a pridávame aj bonus. Svojou účasťou na plese podporíte úsilie o obnovu Kostola narodenia Panny Márie v Ďurkove, ktorý si v tomto roku pripomenie 30. výročie...

Požehnanie príbytku

17.12.2023 11:54
Požehnanie príbytkov duchovným otcom v čase slávnosti Zjavenia Pána je v našom kraji dlhoročnou tradíciou. Nedávna pandémia však spôsobila, že sme boli „prinútení“ požehnať si svoje domovy sami. Hoci sa okolnosti už zmenili, možnosť požehnať svoje príbytky vami, laikmi, sme u nás...

Rorátna sv. omša

10.12.2023 17:14

Mikuláš na ľade

03.12.2023 13:57
Keď chcete vedieť, či sa sv. Mikuláš vie korčuľovať, máte jedinečnú možnosť to zistiť....

Boj proti hladu 2023

02.12.2023 14:41
Medovníkové srdiečka na Vás už čakajú v každom kostole našej farnosti a ponúkame k nim aj modlitbu: Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme ťa, Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru sv....

Olšovanská kvapka krvi

15.11.2023 15:02

Jesenná brigáda

30.10.2023 19:26

Stretnutie ZZM

29.10.2023 17:16

Púť do Talianska

29.10.2023 17:14
Viac informácií o púti nájdete v samostatnej záložke "Farská púť do Talianska".

Farská púť do Poľska

24.09.2023 11:18
Kto by mal záujem, nech sa nahlási u p. Dzurovej (0915 921 551) do 22.10.2023 spolu aj s poplatkom.

Farský deň 2023

06.08.2023 12:23
 

Diecézna adorácia

24.06.2023 19:58

Farský detský karneval

21.05.2023 20:13

Krížová cesta - Piatok utrpenia Pána 2023

03.04.2023 19:32

Púť Rádia Lumen

26.03.2023 12:27
  Kto má záujem, nech sa prihlási s poplatkom u p. Marty Dzurovej (0915 921 551). Poplatok za autobus je 25,- €.   

Diecézna adorácia

20.03.2023 17:04
Adorácia je ako fotosyntéza.  Ako zelená rastlina vystiera svoje listy v ústrety slnku,  aby čerpala silu k životu, k rastu a plodnosti,  tak aj človek v adorácii vystiera svoju dušu v ústrety Bohu,  aby bola živá vierou, vzrastala v nádeji a bola plodná...

Farská púť do Svätej zeme

02.03.2023 20:02
POKYNY PRE ÚČASTNÍKA PÚTE „SVÄTÁ ZEM“ Pre úspešné zvládnutie organizácie púte si Vás dovoľujeme upozorniť na:     Zraz účastníkov: 12.3.2023 o 12.30 hod. Letisko Košice, odletová hala Odlet z Košíc 12.3.2023: o 14.50 hod.  Váš let je  s  leteckou spoločnosťou...

Korčuľovanie

12.02.2023 15:25
Poďme spolu odštartovať jarné prázdniny :)  

Farský ples 2023

29.12.2022 20:15
Vstupenky si môžete zakúpiť u p. kurátora M. Vargu (0905 333 675). Už teraz sa na vás tešíme.  

Vianočný koncert

29.12.2022 19:12

Adventná duchovná obnova

20.11.2022 16:35

Adventná Budapešť s duchovným programom

31.10.2022 18:27
Kto by mal záujem, nech sa nahlási u p. Dzurovej (0915 921 551) do 27.11.2022 spolu aj s poplatkom.    

Olšovanská kvapka krvi

02.10.2022 18:26

Farský deň

01.07.2022 12:54
K tomuto sme povolaní:  k jednote, k spoločenstvu, k bratstvu,  ktoré sa rodí z vedomia, že nás objíma tá istá Božia láska. (Pápež František, v príhovore na úvod synody)  

Denný farský tábor

17.06.2022 18:02

Hraná krížová cesta

09.04.2022 18:59

Diecézna adorácia

20.03.2022 11:18
Všetkých pozývame na celodennú diecéznu adoráciu dňa 23. marca 2022 od 10:00 do 18:00 vo farskom kostole.

Trojkráľové nálepky a požehnanie príbytku

21.12.2021 17:00
Milí priatelia, trojkráľové nálepky s modlitbou požehnania príbytku laikmi sú už pre vás a pre vašich blízkych nachystané. Požehnanie príbytkov tradičným spôsobom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné v súčasnej situácii zrealizovať, preto vás povzbudzujeme, aby ste využili túto...

Deň radosti 2021

22.08.2021 06:11

Duchovná obnova Ružencového bratstva pri farskom kostole

09.08.2021 21:17
1 | 2 | 3 | 4 >>