Posvätenie obnoveného Kostola sv. Petra a Pavla v Olšovanoch

07.04.2024 15:03

Všetkých pozývame na slávnostnú svätú omšu do Kostola sv. Petra a Pavla v Olšovanoch. Svätú omšu bude celebrovať diecézny arcibiskup Mons. Bernard Bober a posvätí pri nej nový oltár, konsekračné kríže a kostol po jeho rekonštrukcii.