Prvoprijímajúci 2024

Svätá omša za účasti detí a ich rodičov:
V piatok 24.5.2024 o 18:00 vo farskom kostole.
Po svätej omši bude nácvik na slávnosť prvého svätého prijímania. 

 

Sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí: 
V sobotu 25.5.2024 o 10:00. Taktiež sa môžu vyspovedať rodičia a blízka rodina.

 

Slávnosť prvého svätého prijímania:
V nedeľu 26.5.2024 o 10:00.