Prvoprijímajúci 2024

 

Svätá omša za účasti detí a ich rodičov: v stredu 6.12.2023 o 18:00 v kostole v Ruskove.
Začíname stretnutím detí na fare o 17:00.