Prvoprijímajúci 2024

Prihláška na prvé sväté prijímanie

 

Prvá svätá omša za účasti detí a rodičov: v piatok 29.9.2023 o 18.00 v Ruskove.
Po sv. omši bude povinné stretnutie detí a rodičov – oboznámenie sa s prípravou
na 1. sv. prijímanie.

 

 

Vďaka Ježiš

Milosť už prší

Či si veľký a či malý

S Petrom a Ondrejom

Zvelebený si Bože naveky