Farská púť do Poľska

24.09.2023 11:18

Kto by mal záujem, nech sa nahlási u p. Dzurovej (0915 921 551) do 22.10.2023 spolu aj s poplatkom.