Púť Rádia Lumen

17.05.2015 16:06

Okolo 25 tisíc pútnikov, medzi nimi aj pútnici z našej farnosti, s Bohu zasvätenými osobami putovalo do Krakova na 11. rozhlasovú púť Rádia LUMEN.

Pútnikom sa prihovoril biskup Mons. Ján Zajonc, emeritný rektor Baziliky Božieho Milosrdenstva: „Drahí pútnici zo Slovenska! S vami môžeme vždy počítať!, ako hovoril kedysi goralom svätý Ján Pavol II. Radujem sa, že už po 11 raz tak početne prichádzate na tento pahorok milosrdenstva do krakovských Lagievnikoch, aby ste mohli zaspievať ďakovný hymnus na oslavu Božieho milosrdenstva“. Zástupkyňa predstavenej tamojšej Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva sr. Sára pripomenula, že v nebi sa sr. Faustína zaiste bez doučovania dokonale naučila po slovensky vďaka vašim modlitbám.“

„Chcem, aby sme dnes pri tejto svätej omši a pri ruženci prednášali svoje prosby, ďakovali a predovšetkým prežívali prítomnosť Božieho milosrdenstva, Božiu prítomnosť medzi nami, tešili sa a mali v srdci nádej na to, že budúce dni budú pre nás požehnaním.... chcem oživiť všetky prosby, ktoré súvisia v budúcim rokom milosrdenstva, aby sme sa naň pripravili touto púťou“, zhrnul generálny riaditeľ rádia Lumen, Juraj Spuchľák a vyzval modliť sa za mladých, ktorí prídu na budúci rok na Svetové dni mládeže do Krakova a na letné Národné stretnutie mladých P15 do Popradu.

Modlitbu posvätného ruženca viedli rehoľné sestry. Hlavný celebrant slávnostnej svätej omše spojenej s eucharistickou adoráciou, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, v homílii povzbudil, že „náš nebeský Otec, hoci je milosrdný, nepoľavuje zo svojich požiadaviek, z desatora, a nestráca sa tak ani čiarka. No v odpúšťaní dáva šancu na nový začiatok, aby sme i my boli takí verní, ako je on verný v dobrom a verný v milosrdenstve voči tým, čo sa podobne prehrešia voči nám. Áno, človek sa má prejaviť ako Bohu podobný, na jeho obraz, podobný vo vernosti v milosrdenstve. Skutky milosrdenstva máme konať všetci a stále.“

Poobedný program osviežilo pásmo k 95. výročiu narodenia slovanského pápeža Jána Pavla II. a nestarnúca gospelová kapela Kapucíni & Stanley. Zamestnanci rádia Lumen pred 15 hodinou ešte pozvali prítomných na púť do Lúrd a Vysokej nad Uhom a predstavili chystané novinky v programe FF rádia pre mladých. Po Korunke Božieho milosrdenstva pútnikov požehnal krakovský arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz.

Svetové centrum kultu Božieho Milosrdenstva sa nachádza v objekte kláštoru Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, ktorý vznikol v roku 1891 ako zariadenie kňaza A. Lubomirského pre dievčatá ako aj ženy potrebujúce hlbokú morálnu obnovu. V medzivojnovom období žila a zomrela v tomto kláštore sestra M. Faustína Kovalská (1905-1938), prostredníctvom ktorej Ježiš Kristus odkázal Cirkvi a svetu posolstvo o Božom Milosrdenstve. Rádio LUMEN organizuje púť do Sanktuária  v Krakove každoročne od roku 2004.