Púť Rádia Lumen

26.03.2023 12:27

 

Kto má záujem, nech sa prihlási s poplatkom u p. Marty Dzurovej (0915 921 551).

Poplatok za autobus je 25,- €.