Krížová cesta - Piatok utrpenia Pána

28.03.2024 20:07

Pane Ježišu, Ty si povedal: 
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mk 8,34)

Pretože k Tebe nevedie iná cesta, chceme dobre poznať cestu kríža, na ktorú nás voláš.