Diecézna adorácia

20.03.2023 17:04

Adorácia je ako fotosyntéza. 

Ako zelená rastlina vystiera svoje listy v ústrety slnku, 

aby čerpala silu k životu, k rastu a plodnosti, 

tak aj človek v adorácii vystiera svoju dušu v ústrety Bohu, 

aby bola živá vierou, vzrastala v nádeji a bola plodná láskou.