Požehnanie príbytku

17.12.2023 11:54

Požehnanie príbytkov duchovným otcom v čase slávnosti Zjavenia Pána je v našom kraji dlhoročnou tradíciou. Nedávna pandémia však spôsobila, že sme boli „prinútení“ požehnať si svoje domovy sami. Hoci sa okolnosti už zmenili, možnosť požehnať svoje príbytky vami, laikmi, sme u nás zachovali a pomaly sa stáva pekným zvykom. Aj tento rok, už po štvrtýkrát, sme pre vás zabezpečili nálepku a priložili k nej aj modlitbu požehnania. Lebo začať nový rok požehnaním miesta, kde ako rodina trávime najviac času, je vždy dobrý nápad. Bez ohľadu na to, či na požehnanie svojho domova pozvete duchovného otca, alebo si ho požehnáte sami.

Trojkráľovú nálepku na dvere s modlitbou požehnania si môžete zakúpiť vo všetkých kostoloch vo farnosti. A keďže sú Vianoce časom obdarovania, môžete sa stať sprostredkovateľmi požehnania aj pre svojich príbuzných  a priateľov a zabezpečiť nálepku a modlitbu aj pre nich.

Odporúčaná cena 2,- €.