Boj proti hladu 2023

02.12.2023 14:41

Medovníkové srdiečka na Vás už čakajú v každom kostole našej farnosti a ponúkame k nim aj modlitbu:

Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal, že chudobných budeme mať vždy medzi sebou. Prosíme ťa, Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych. Podľa vzoru sv. Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku, aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna. "Otče náš ..."