Farský deň

01.07.2022 12:54

K tomuto sme povolaní: 

k jednote, k spoločenstvu, k bratstvu, 

ktoré sa rodí z vedomia, že nás objíma tá istá Božia láska.

(Pápež František, v príhovore na úvod synody)