Modlitbový deň detí a mládeže

12.05.2024 18:36

Deti z celej farnosti pozývame na spoločnú modlibu posvätného ruženca.

Stretneme sa o 17:30 vo farskom kostole.