Farská púť do Poľska

10.03.2024 06:54

Prihlásení pútnici: 

Je potrebné  vyplatiť poplatok 75,- €, nahlásiť ešte bydlisko, č. domu, č. telefónu, miesto narodenia a rodné číslo. 

Nahláste u p. Marty Dzurovej 0915 921 551.