Národný pochod za život

16.05.2024 19:24

"Konať v prospech života je naša každodenná úloha. Spoločným Národným pochodom za život v Košiciach znova vyjadríme požiadavku na základnú spravodlivosť pre všetkých ľudí – uznanie práva na život. Veríme, že najmenší z nás budú raz chránení rovnako, ako my veľkí,“ uvádza Dušan Škurla, koordinátor prípravy Národného pochodu za život.

 

Skôr ako sa zídeme na Národnom pochode za život, zverme naše úsilie dobrému Bohu. Nech On očistí a dá vzrast nášmu úsiliu. Duchovná príprava bude prebiehať počas šiestich piatkov. Na každý piatok sme pripravili jeden konkrétny úmysel. Začneme 7. júna 2024, na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.