Adventná Budapešť s duchovným programom

31.10.2022 18:27

Kto by mal záujem, nech sa nahlási u p. Dzurovej (0915 921 551)
do 27.11.2022 spolu aj s poplatkom.