6. farská milosrdná kvapka

22.04.2012 18:18

 

Poďakovanie za dar zdravia môže mať aj podobu darovania krvi.

Všetkých, ktorí sa chcú poďakovať týmto spôsobom, srdečne pozývame.