Diecézna adorácia

20.03.2022 11:18

Všetkých pozývame na celodennú diecéznu adoráciu dňa 23. marca 2022 od 10:00 do 18:00 vo farskom kostole.