Krížová cesta na Veľký piatok

01.04.2012 16:12

 

Počas celého pôstneho obdobia sme sa schádzali

na nedeľných pobožnostiach krížovej cesty

vo všetkých kostoloch našej farnosti

a duchovne spojení sme spoločne prosili

za rodiny, matky a otcov, mladých, za ochranu počatého života,

za starých rodičov a kňazov.

Na Veľký piatok – deň pamiatky na umučenie nášho Pána –

sa môžeme všetci z farnosti stretnúť aj fyzicky

a pripomenúť si Kristovu obetu za nás spoločnou modlitbou

vo forme hranej krížovej cesty,

ktorú si pre nás pripravili naši mladí.