Príprava na Vianoce pre deti

23.11.2021 17:49

Milé deti, milí rodičia, 

pomaly sa blížia najkrajšie sviatky v roku – Vianoce a my rozmýšľame, ako sa na nich pripraviť, aby sme zatiahli na hlbinu nás aj naše deti. Ponúkame vám aktivitu Jesseho strom, ktorou sa môžete spoločne doma, ako rodina, krok za krokom približovať k narodeniu Ježiša.

Jesseho strom je vlastne rodokmeň Ježiša. Začíname 1. decembra a každý deň postupne prechádzame dejinami spásy od stvorenia sveta, až po narodenie Pána Ježiša. Tak spolu s celou Cirkvou slávime toto očakávanie a pripomíname si, ako Boh všetko pripravoval na príchod svojho syna.

Čo na Jesseho strom potrebujeme?

Pripravte si strom, môže to byť živá či umelá jedlička, konárik, ktorý vypučí do Vianoc alebo nakreslený obrázok.

Ďalej budete potrebovať zoznam čítaní na každý deň. Pripravili sme pre vás dve verzie.   Jedna   trvá do Štedrého dňa a ku každému citátu máte aj krátke vysvetlenie, zamyslenie či modlitbu. Druhá obsahuje len čítania a trvá do 25.12. 

Napokon si pripravte symboly. Budete si ich môcť vytlačiť, alebo nakresliť, či vyrobiť vlastné.

Každý deň si spoločne prečítate príslušné čítanie zo Svätého písma, prípadne vysvetlenie a zavesíte prislúchajúci symbol na strom.

K tejto aktivite nájdete v kníhkupectvách aj rôzne publikácie, ktorými si môžete pomôcť, napr. Jesseho strom (Martina Jokelová-Ťuchová a Ľuba Suchalová) alebo Odkrývanie najväčšieho daru (Ann Voskampová).

Prajeme Vám, aby ste vo svojich rodinách prežívali krásny spoločný čas adventu a potom aj požehnané sviatky.